9 photos

Eastern White Pine (Pinus strobus L.)Eastern White Pine (Pinus strobus L.)Eastern White Pine (Pinus strobus L.)Eastern White Pine (Pinus strobus L.)Eastern White Pine (Pinus strobus L.)Eastern White Pine (Pinus strobus L.)Eastern White Pine (Pinus strobus L.)Eastern White Pine (Pinus strobus L.)Eastern White Pine (Pinus strobus L.)